Tuloksia ja yhteenveto osallistumiskerroista

17.9.2016

Viimeisen kilpailun tulokset on lisätty ja taulukko osallistumiskerroista. Kannattaa tarkistaa omalta osalta osallistumiskerrat, koska osallistuminen siirretään käsin taulukkoon eli riski virheille on kohtuullisen iso.